• ​​​​​​​
 •  ข่าวสาร และ กิจกรรม
  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ค่ายเครื่องบินเดินตาม) จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา และยังมีความสนุกสนานอีกด้วย
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.30 น. โรงเรียนพิชญศึกษาร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพิชญศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รวมถึงนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2560 ทุกระดับชั้น
  โรงเรียนพิชญศึกษาจะจัดค่ายฤดูร้อนเพิ่มพูนปัญญา “ศักยภาพพร้อมสรรพ...ต้อนรับศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันอังคารที่ 28 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
   
  View all • รับสมัครครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย เอกการศึกษาปฐมวัย
  และผู้ช่วยครู (พี่เลี้ยง) วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 - 6


  รับสมัครช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.
  และหัวหน้าคนสวนไม่จำกัดวุฒิแต่มีความรู้เรื่องการจัดตกแต่งต้นไม้
  สมัครได้ที่ห้องธุรการตามวันและเวลาราชการ
 •  ปฎิทินกิจกรรม
  กิจกรรมในเดือน สิงหาคม 2563
  ไม่มีการจัดกิจกรรมภายในเดือนนี้
  more...
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย